شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ ظرف هاي شام، دو تا بشقاب و ليوان بود و يک قابلمه. رفتم سر ظرف شويي. گفت«انتخاب کن. يا تو بشور من آب بکشم، يا من مي شورم تو آب بکش.» گفتم «مگه چقدر ظرف هست؟» گفت «هرچي که هس. انتخاب کن.» شهيد مهدي زين الدين منبع : کتاب زين الدين
@};-
سنگ صبور
قابل توجه آقايون.....
درب کنسرو بازکن برقی
قرار عاشقي
0 امتیاز
0 برگزیده
874 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top