شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ ظرف هاي شام، دو تا بشقاب و ليوان بود و يک قابلمه. رفتم سر ظرف شويي. گفت«انتخاب کن. يا تو بشور من آب بکشم، يا من مي شورم تو آب بکش.» گفتم «مگه چقدر ظرف هست؟» گفت «هرچي که هس. انتخاب کن.» شهيد مهدي زين الدين منبع : کتاب زين الدين
@};-
سنگ صبور
قابل توجه آقايون.....
mp3 player شوکر
قرار عاشقي
0 امتیاز
0 برگزیده
873 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top