بخش های مرتبط
پيام
mp3 player شوکر
+ يك سنگر با سقف كوتاه داشتيم . لطيفه ما در اين سنگر اين بود كه مواظب باش موقعى كه از ركوع بر مى خيزى آخ نگويى كه نمازت باطل شود؛ چون آن قدر جا تنگ بود و سقف كوتاه بود به زحمت و با مشقت نماز مى خوانديم و ممكن بود در اثر درد گرفتن كمر هنگام برخاستن بگوييم آخ كمرم منبع : نماز عشق - راوي: علي اکبر قاسمي
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
عطر ظهور
اجرتون باشهدا
mp3 player شوکر