شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ وقتي محمد شکري شهيد شد، هنگام دفنش، سيد احمد او را داخل قبر گذاشت و به او گفت: « قبل از اينکه چهلمت برسه، ميام پيشت! » او گفته بود که من شنبه شهيد مي شوم و دوشنبه جنازه ام را مي آورند.همان هم شد. جنازه او را روز دوشنبه مقارن با چهلم محمد شکري آوردند. *شهيد سيد احمد پلارک* منبع : خاطره اي از زندگي شهيد سيد احمد پلارک منبع: کتاب پلارک
درب کنسرو بازکن برقی
قرار عاشقي
0 امتیاز
0 برگزیده
873 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top