بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ وقتي محمد شکري شهيد شد، هنگام دفنش، سيد احمد او را داخل قبر گذاشت و به او گفت: « قبل از اينکه چهلمت برسه، ميام پيشت! » او گفته بود که من شنبه شهيد مي شوم و دوشنبه جنازه ام را مي آورند.همان هم شد. جنازه او را روز دوشنبه مقارن با چهلم محمد شکري آوردند. *شهيد سيد احمد پلارک* منبع : خاطره اي از زندگي شهيد سيد احمد پلارک منبع: کتاب پلارک
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا