حتما حتما بخونید و کمی بهش فکر کنید...

 

اول راه بودیم...

گفتن فضای مجازی! 

گفتن شده ابزار تبلیغاتی دشمن!

 بچه مذهبی ها عقب نمونید...!

آنقدر صفحه بسازید و مطلب نشر دهید و دینتان را به عالم نشان دهید که آنها عقب بکشند...

اما چه شد؟ !؟!...

کم کم صفحه های عقیدتی خصوصی شد...

کم کم "عکس های شخصی"...

کم کم اشتراک زندگی خصوصی با دیگران...

کم کم

" خواهر"

"برادر"

"خواهر عزیزم"

"برادر گلم"

کم کم بچه مذهبی ها بی حیا شدند...

کم کم شوخی با نامحرم...

کم کم دایرکت...

کم کم چت...

مگه جایی که فقط تو باشی و نامحرم نفر سوم شیطون نیست?!?....

فتامل:

کم کم دشمن ها به اهدافشون رسیدن..

کم کم...

علیکم بانفسکم!

آقا پسر مذهبی!

برادر من!

حداقل روی اهداف نفسانی خودت,پوشش دین و جذب حداکثری نزار!

خانم چادری!

آقایی که با دیدن عکست که اتفاقا توشم با حجابی,میگه خدا حفظت کنه!!

میگه چادر بهت میاد!!

اون زیر پست ی بد حجابم مینویسه که چی بهش میاد...آی پسر و دختر مذهبی!!!

نکنه منتظری شیطون با حربه ی پارتی و شماره دادن و دور دور کردن بیاد سراغت??!

وتوهم افتخار کنی که چقدر مومنی....!!

نخیر...

برای امثال ماها از اینجاها شروع میشه

 که کمتر احساس گناه کنیم...

که کمتر از راه به در بشیم...

به ی جایی میرسی که میبینی 

دیگه اشک نداری...

حال نماز و دعا نداری...

دیگه اصلا*نماز شب*کیلویی چنده...?

دعای کمیل?!?مال قدیما بود...

کم کم آلارم نفس لوّامه خاموش میشه...

بترس....

همین که نماز اول وقتت از دست بره باعث خوشحالی دشمنه!!آره,اینطوریاس...

اول راه بودیم....

ولی حالا دیگه زدیم تو جاده خاکی....